Dordtse zaken, kunst en cultuur

Beste mensen,
Mijn agenda is nog leeg voor culturele uitjes. Het blijft in deze mail ook deze keer bij een aantal beschouwende stukjes.
The Movies gaat aangepast open per 1 juni. Daar verheug me bijzonder op.
Ook de musea worden weer mondjesmaat toegankelijk.
Voor Kunstmin moeten we nog wachten. Wordt dat 1 juli?
Rots in de culturele branding is en blijft boekhandel De Nieuwe Bengel.
Culturele bezoeken aan Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Antwerpen en wat nog meer zullen voorlopig wel helemaal buiten bereik blijven.
Ik ben super-aangenaam verrast door een nieuw initiatief in de de wereld van de cultuur in Dordt. De Stichting Spoorzone wil de stad een oppepper geven. Zij hebben dat vastgelegd in een statement dat op een nette manier de vloer aanveegt met de huidige gang van zaken. Ik kan het jullie van harte aanbevelen. Dat het initiatief voortkomt uit een vraag over een vernieuwend cultureel deel voor de ontwikkeling van de Spoorzone verraadt de herkomst van naam. Dat het uit de hoek van de stadsontwikkeling komt verraadt de bloedarmoede en oubolligheid van de spelbepalers uit de vigerende culturele sector en de levendige binnenstad. Dat het anders moet en kan, wordt overtuigend aangegeven. Ik citeer uit het statement:

Stichting Spoorzone is een gloednieuwe non-profit die aanjager is van urban art & tech culture in Dordrecht en vol zit met plannen.
Als introductie hebben wij op 7 mei een Statement ingediend als inspraak op de nieuwe Cultuurnota die dinsdag 26 mei behandeld wordt door de Gemeenteraad. Al het beleid, dat naar ons idee, de stad weerhoudt om te bruisen benoemen we eerlijk en direct. Constructief doen we meer dan 25 duidelijke aanbevelingen voor de Gemeente.

Het gedicht van de week verhuis ik deze keer van het slot van de mail naar hier. Het is andermaal een haiku uit ‘De mooiste Japanse haiku’s’:
Zichzelf spiegelend 
bemerkte de prostituee
de herfst is nabij

De nieuwe cultuurnota heeft een looptijd van 2020 tot 2024. Tenminste volgens het papier waarop het gedrukt is. Er is in het proces naar de nota toe veel ‘opgehaald’ in de stad. Of dat ook een inspirerend en vernieuwend cultuurbeleid tot gevolg heeft maakt elk voor zich uit. De gemeenteraad besloot er afgelopen dinsdag over. Als laatste zit bij de stukken het antwoord van de wethouder van cultuur op vragen van Groen Links. Ondanks alle mooie woorden houdt hij de deur dicht voor vernieuwende organisaties en mensen. Zo er verandering komt, moet dat van de gemeente komen, de mooie regierol en een cultuurmakelaar). Een onafhankelijker aanjager middels een Culturele raad? Geen gespuis in huis! VVD, Groen Links en fractie D’66 hebben een motie ondertekend voor instelling van een Culturele Raad. CDA en fractie de Jager steunde de motie. Deze motie is ingetrokken na een vage toezegging van de wethouder waarvan de impact volstrekt onduidelijk is. Ik denk dat nieuwe energie meer dan nodig is. Zuchten onder het juk van de regie van de gemeente levert dat volgens mij niet op. Een misser voor de stad, niet goed voor de toekomst van cultuur.

Frans Nauta was ooit onafhankelijk secretaris van het innovatieplatform van het kabinet Balkenende III. Herhaald werden pogingen ondernomen om hem van zijn onafhankelijke status te beroven en te verleiden in dienst van een ministerie te treden. Hij moest in het gareel. Hij weigerde en werd vervolgens zodanig gemaltraiteerd dat hij de functie opgaf. Hij schreef er een boek over, ‘Het Innovatieplatform, innoveren in het centrum van de macht’, 2008. Hadden onze raadsleden dat ook maar gelezen. Dan hadden ze afgelopen dinsdag in de raad wel anders besloten over de nieuwe cultuurnota!
Overigens is jaren geleden, 2011 om precies te zijn, een Nieuwe Dordtse Cultuurorganisatie opgericht, die nu het Dordrechts Museum heet. Deze kreeg de vernieuwende taken toen al toebedeeld die nu in de nieuwe cultuurnota aan wat andere functionarissen wordt gegeven. Die nieuwe organisatie van toen heeft van dit deel van haar opdracht in elk geval niks gebakken. Nooit is gekeken naar het hoe en waarom. Volslagen gebrek aan reflexie en leervermogen!
Een tweede ervaring uit het Dordtse betreft een onafhankelijke cultuurintendant in de stad. De intendant nam gaande de vele jaren dat hij rondloopt in het Dordtse, steeds meer de kleur aan van het establishment dat opgepord moest worden. Net een ambtenaar, alleen wat duurder. Ik schrijf dit met waardering voor de vele goede adviezen en initiatieven die dit in goede tijden opgeleverd heeft. Maar nooit is er een evaluatie geweest van de kosten en baten van de inzet van de cultuurintendant. Voor zijn kosten is altijd wel ergens, meestal betrekkelijk onzichtbaar, dekking gevonden. Makkelijk allemaal, mits je de weg en de goede mensen kent die als slager hun eigen vlees keuren. Dit stukje tekst zou kunnen worden opgevat als een verwijt richting cultuurintendant. Dat is het niet. Het gaat om het gemak waarmee de staande organisatie, ambtenaren én bestuurders, het mogelijk maken en ermee weg komen. Ook hier gebrek aan reflexie en leervermogen!
Wat doet het college en de raad bij de nieuwe cultuurnota? Ze slaan gewoon de bladzijdes om en kiezen weer voor een nieuwe, kansloze, ambtelijke variant. Hopeloos!
Pictura is momenteel nog steeds gesloten wegens COVID-19 en veel van de kunstenaars lopen kansen mis hun werk te exposeren en te verkopen. Pictura wil nieuwe platforms creëren om werk van haar leden te kunnen tonen en liefst te verkopen. Daarom zijn ze met ’We Got Your Back’ gestart, zodat ze er met elkaar voor kunnen zorgen dat ze kunst terugbrengen onder de mensen. Bij ‘We Got Your Back’ worden werken op papier voor € 100,- per stuk verkocht. In de publicatie, te vinden op de website, zijn alle werken van de deelnemende kunstenaars te zien.
Dante Dordrecht:
Inmiddels zijn wij (=Dante Dordrecht) door deze crisis tot een digitale leesgroep verworden.
Onze laatste fysieke bijeenkomsten hebben wij inmiddels maanden geleden gehad, respectievelijk de Algemene Ledenvergadering op 2 februari en vlak voor de Coronacrisis met een aantal van jullie de Kookworkshop in Papendrecht op 28 februari!

Helaas moesten wij de lezingen van maart, april en de cena van 21 mei annuleren.
Italië is voor toeristen vanaf 3 juni 2020 weer bereikbaar, maar tot nu toe lijkt het niet raadzaam om nu buiten Nederland zich te begeven.
Als troostprijs wil ik U allen attenderen op drie video’s met een eigen karakter, door mij op YouTube gevonden.
De eerste toont ons Venetië tijdens de Covid19 lockdown. 
Een aparte sfeer, al is het door de crisis veroorzaakt. Er lopen inmiddels sinds enkele dagen meer mensen rond in Venetië!, https://www.youtube.com/watch?v=DMVl0FL_j6c, (Venezia silenziosa ma non troppo)
De volgende toont een verzameling droneopnames van een student aan een universiteit in Munich. 
De indrukwekkende muziek van Hans Zimmer onderstreept de majestueuze toppen uit het gebied van de Dolomieten die met ruimtelijke en ongewone opnames door hem in twee jaar tijd verzameld zijn.
Linksonder, in deze video, leest U de naam van de getoonde berg of meer.
https://www.youtube.com/watch?v=XHeDps0fX6c&feature=share&fbclid=IwAR1HbQRk1GyO5pRs4MFATCSwJe6vQSKxGxbvlnefn1rUTSEvTKOxQncMAMs (You Won’t Believe This Is In Italy 4k), door Bashir Abu Shakra, Muziek: Inception door Hans Zimmer
De derde video, tevens met droneopnames, brengt ons voor vier minuten naar Rome. Als U de muziek te bombastisch vindt, raad ik U aan om het geluid aan te passen of uit te zetten:https://youtu.be/9Vs5lDfeqM4 (The very Best of Rome – Roma), Muziek: Ivan Torrent – Skyborn
Het spreekt vanzelf dat deze video’s ook op een smart TV nog beter kunnen worden bekeken, vooral de tweede en de derde vanwege de hoge resolutie.
Zo kunnen wij, in afwachting van betere tijden, toch een beetje van Italië genieten!
Vandaag heeft U ook een andere mail van ons ontvangen over de film “Non sono un assassino”, het wordt morgen in streaming vertoond.
De Maand van de filosofie is dit jaar verschoven van april naar juni. Het thema dit jaar is ‘het uur van de waarheid’.

Juist in deze tijden is het belangrijk om waarheid van leugens te onderscheiden. Maar hoe doe je dat en wie bepaalt wat waarheid is? Daarover wordt nagedacht tijdens de Maand van de Filosofie. Er zijn vele en vaak ingewikkelde filosofische onderzoekingen (vergeef me deze germanistische vertaling van Untersuchungen) over de waarheid. Allemaal interessant en allemaal een zoektocht over de relatie van de mens en de wereld en zijn medemensen. Ik vond een korte tweedeling die én begrijpelijk is én een kern omvat die iedereen begrijpt. Er is een groot verschil tussen onwaarheden als gevolg van niet weten (dit verklaren en veranderen is het object van de filosofie en de wetenschap in de beste zin van het woord) en liegen om bewust een verkeerde voorstelling van zaken te geven, anderen te misleiden en kwaad te doen. Dat laatste zien we terug bij hen uit de wereld van de alternatieven waarheden. Het is spreken en handelen te kwader trouw. Walgelijk!

‘De vele gezichten van de fenomenologie’, 2007, geeft inzicht in deze filosofische tak en zet aan tot denken. Hoe komt de werkelijkheid tot ons, hoe zit ons bewustzijn in elkaar, hoe weten we wat we weten? Via Husserl, Heidegger, Sartre en Hannah Arendt eindigt de ontwikkeling van deze filosofische stroming bij Charles S. Pierce. Husserl (1859-1938) is de grondlegger van de filosofische stroming. Hij woonde en werkte in Duitsland, was wiskundige van oorsprong en raakte, na de colleges van Brentano in Wenen, verliefd op de filosofie. Een Joodse wetenschapper in tijden van Nazi’s. Tja, dat gaat niet goed.
‘De pater en de filosoof, de redding van het Husserl-archief’, 2018, vertelt de geschiedenis van de wijze waarop pater Herman Leo van Breda het archief van Husserl, grondlegger van de fenomenologie, redde van de vernietiging door de nazi’s. Het archief is sindsdien ondergebracht in Leuven, bij het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, wat een mooie term!!!
In Dordrecht Zuid Afrika is niet alleen corona maar ook winter (het vriest en er ligt sneeuw) en armoede. Zo er al sprake is van cultuur blijft dat beperkt tot een fieldband die zijn funding niet rondkrijgt. Primair staat, geheel volgens de Maslov pyramide, eten. Een mooi initiatief van Pieter Greyling, de voorzitter van de Chamber of Commerce die een paar jaar gelden in ons Dordrecht was, is eten voor de kinderen en behoeftigen in de townships. Op de site van de Stichting Dordrecht Zuid Afrika-Dordrecht Zuid Holland  staat meer info. Ook een manier om daadwerkelijk jullie hand over jullie hart te laten strijken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s